Privacyverklaring

Algemeen
De website “www.WijnkoelkastStore.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door M.B.S. Online B.V. (hierna: MBS Online), statutair gevestigd te Haelen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Holland onder nummer 61563765.

Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid.
MBS Online garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens.

Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen heeft.

Mocht u hierna alsnog vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via info@mbsonline.nl.

Op welke rechtsgronden verwerken wij uw gegevens? Om alle bestelprocessen zo gemakkelijk mogelijk te maken, hebben we bepaalde persoonlijke gegevens nodig. Zonder deze gegevens komen de producten niet aan op het juiste adres. Wij verwerken uw gegevens omdat wij dit ofwel nodig hebben voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, ofwel omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, ofwel met uw toestemming ofwel omdat wij (of een derde) daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Onze gerechtvaardigde belangen staan in deze privacyverklaring omschreven.

Delen van gegevens met externe partijen
Wij wisselen uw gegevens alleen met externe partijen uit indien dit noodzakelijk is. We zullen u gegevens echter nooit aan andere partijen doorverkopen. In ons geval is het dus noodzakelijk om gegevens door te sturen naar ons distributiecentrum en zij weer naar de bezorgdienst. Zij zullen deze gegevens gebruiken voor het afleveren van een pakket of voor het maken van een bezorgafspraak. Aangezien wij de veiligheid van persoonlijke gegevens erg belangrijk vinden, eisen wij dit ook van externe partijen met wie wij uw persoonlijke gegevens uitwisselen. Deze partij mag uw gegevens dan ook alleen gebruiken voor het doel waarvoor de externe partij de gegevens gekregen heeft.

Ook kan het zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om uw gegevens af te staan. We delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken te maken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Opslaan van uw gegevens
U gegevens worden opgeslagen in verschillende applicaties. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen dus daarom voldoen onze applicaties aan strenge regels.

Wat doen we met uw gegevens?
We gebruiken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Zoals het leveren van uw bestelling en reparaties.

1. Leveren van een bestelling: Voor uw bestelling hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en u op de hoogte houden over uw bestelling. We geven uw gegevens ook aan externe partijen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Wij eisen van onze externe partijen dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij dat doen.
2. Voor het uitvoeren van reparaties maken wij gebruik van een andere partij. Die partij kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

Duur van de opslag
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze verzameld zijn. Dit houdt niet in dat wanneer het pakket geleverd is, wij de gegevens direct kunnen verwijderen. MBS Online werkt niet met bijzondere persoonsgegevens. De enige gegevens die wij van u hebben zijn uw naam, adres, e-mailadres en eventueel telefoonnummer.

Klantvragen
Heeft u ons een vraag gesteld via de mail dan wordt deze mail (inclusief uw persoonlijke gegevens) binnen één maand verwijderd.

Fiscale bewaarplicht
MBS Online is wettelijk verplicht haar administratie voor een termijn van zeven jaar te bewaren. Hieronder vallen dus ook de bestellingen en facturen van klanten.

Garantie
Om de consument wettelijke garantie te kunnen bieden moeten persoonlijke gegevens bewaard worden. Bij sommige producten is de garantie twee jaar, maar moeten de gegevens alsnog zeven jaar bewaard blijven zoals bij ‘fiscale bewaarplicht’ is aangegeven. Voor sommige producten geldt een garantietermijn van tien jaar en in dit geval worden de gegevens dan ook tien jaar bewaard.

Vraag over u gegevens?
Wil u uw gegevens inkijken, aanpassen, laten verwijderen of heeft u andere vragen hierover? Neem dan contact met ons op via info@mbsonline.nl. Wij kunnen een verzoek accepteren of weigeren, geheel afhankelijk van het soort verzoek.

U kunt ons vragen uw gegevens te wissen en om deze niet meer te gebruiken. Als u eerder toestemming hebt gegeven, kunt u deze weer intrekken. Wel mogen we (als dat nodig mocht zijn) de gegevens bewaren waarvoor u al toestemming had gegeven.

Bepaalde gegevens kun u van ons meekrijgen. Dat geldt voor elektronische gegevens die u zelf aan ons hebt doorgegeven en gegevens die we gebruikt hebben voor een overeenkomst die we met u zijn aangegaan of waarvoor u toestemming heeft gegeven. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen van een factuur.
In sommige gevallen mogen we u verzoek weigeren, bijvoorbeeld als u ons vraagt u gegevens te wissen, maar wij die gegevens nodig hebben voor belastingtechnische redenen of als bewijs bij klachten.